"Hello World" программа диэн дисплейга "Hello, world!" этиини таhаарар көмпүүтэр программата. Программалааhын тылын үөрэтиигэ киирии холобур курдук туттуллар. Ол курдук үгүс программалааччыларга "Hello world" бастакы үөрэппит программалара буолар.

Perlга суруллубут графика туттааччы интерфейсыгар "Hello World" программа

Холобурдар уларыт

BASIC уларыт

PRINT "Hello, world!"

C уларыт

#include <stdio.h>

int main (void)
{
  printf("Hello, world!\n");
  return 0;
}

C++ уларыт

#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
 cout << "Hello, World!" <<endl;
 return 0;
}

C# уларыт

public class ExampleClass
{
  public static void Main()
  {
    System.Console.WriteLine("Hello, world!");
  }
}

Python уларыт

print("Hello, world!")

Pascal уларыт

program HelloWorld;
begin
 WriteLn('Hello, world!');
end.

Perl уларыт

print 'Hello, world!';

Ruby уларыт

puts "Hello, world!"

Scheme уларыт

(begin
  (display "Hello, world!")
  (newline))

PHP уларыт

<?php echo 'Hello, world!';?>

Java уларыт

public class HelloWorld {
 public static void main(String[] args) {
  System.out.println("Hello, world!");
 }
}

Ассемблер уларыт

MS-DOS x86 архитектуратыгар TASM диалекка холобур:

 
.MODEL TINY
CODE SEGMENT
ASSUME CS:CODE, DS:CODE
ORG 100h
START:
    mov ah,9
    mov dx,OFFSET Msg
    int 21h
    int 20h
    Msg DB 'Hello World',13,10,'$'
CODE ENDS
END START

JavaScript уонна JScript уларыт

document.write('Hello, world!');

Brainfuck уларыт

++++++++++[>+++++++>++++++++++>+++>+<<<<-]>++
.>+.+++++++..+++.>++.<<+++++++++++++++.>.+++.
------.--------.>+.>.